En lydig man, en lycklig man …

Posted on May 25 2011 in Samhället

 

Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor, och i så fall beror den på  miljöpåverkan, alltså bristande jämställdhet, eller kanske rent genusmässigt, eller  kanske både ock, eller  …

Författaren Pär Ström är en hel del i mediaropet just nu. Han förspråkar en jämställdhet tvärtemot s.k feministiska påståenden. Han har bl.a beskrivit detta i sin bok, ”Fem feministiska myter” …

Pär Ström har gått emot strömmen och ifrågasätter feminismen och förespråkar begreppet jämställdhet utifrån ett annat perspektiv, se genusnytt …

Så här förklar Pär begreppet, vad tycker du …

”Jämställdhet är viktigt. Jämställdhet betyder samma rättigheter och skyldigheter för könen. Ifall män och kvinnor väljer lite olika på vissa områden innebär det inte en brist på jämställdhet, än mindre diskriminering, eftersom individens val måste respekteras. Feminism är antijämställdhet, eftersom begreppet är kvinnocentrerat och praktiskt taget all feminism i praktiken utgör en fackförening för kvinnor. I dagens Sverige förekommer både ett utbrett mansförakt och diskriminering av män. Vi har fått ett feministiskt vinklat samhällsklimat. Bland annat är män den enda grupp som diskrimineras i svensk lag. Detta utesluter inte att kvinnor diskrimineras, eller har nackdelar, på andra områden …”

 


6 comments

6 thoughts on “En lydig man, en lycklig man …

  1. kvinnligt/manligt/mänskligt…vad beror på könet å vad beror på personligheten…d funderar jag mkt på…

  2. återkommer i ärendet om jag kommer farm till ngt – fast d verkar inte troligt 😉 – att jag kommer till ngn slutsats alltså…

Comments are closed.