Självklart är svaret …

Posted on September 22 2010 in rune filosoferar...

Svaret på förra bloggens  fråga, får bli veckans RMA lektion…

Dennna tauering gjorde Henrik på min vänstra arm. Frågan var om någon visste vad det är för tatuering och vad den betyder. Den har givetvis med mig att göra och allt det jag arbetar med, och flera hade rätt svar ...

 tatuering 

 … och svaret är givetvis

 

5408_1105821643199_1156504910_30247249_5171468_s 

På min mugg som jag dricker ur står det, ”carpe diem”

”Livet är det som pågår medan vi är upptagna med att göra upp andra planer…” John Lennon

Vi tenderar ofta i livet att leva fast i våra bojor, eller i en förhoppning att saker kommer att lösa sig, eller en rädsla för vad som kommer att hända…

Om vi ser livet utrifrån lite siffror. Säg att vi har dåtid, nutid och framtid. Gårdagen är det förflutna – något som har hänt och vad man än anser om den så kan vi inte förändra något i det som hänt. Morgondagen är ett mysterium, oavsett vad vi vill ska hända så vet vi aldrig vad som kommer att hända. Det enda som är äkta, här och nu, det är nuet. Det kan vi hela tiden påverka genom att vara medvetet närvarande i nuet…

250px-Dscf1869

Gårdagen är historia, morgondagen är ett mysterium, och detta ögonblick är en present. (Present betyder på engelska både gåva och nuet). Nuet, det enda som är äkta och i högsta grad påverkbar. Men hur lever vi livet…

Lever vi efter 80-10-10 principen. Om vi räknar livet och situationer i % så är  enligt denna princip, 80 % gårdagen, det som redan har hänt. 10 %  är nuet, det som händer här och nu, och 10 % är framtiden. Lever du efter denna princip så kommer allt som händer nu påverkas till 80 % av det som redan hänt. Då är det inte så svårt att inse hur mycket det kommer att påverka nuet och framtiden. Ett exempel. Du har en ”ryggsäck” av obehagliga saker men också erfarenheter från konflikter, och någon säger något som du tolkar som obehagligt. Du blir stel i kroppen och låser dig och omedvetet så säger din kropp till dig. Detta är obehagligt och du övertolkar situiationen och flyr eller blir inte mottaglig för något som kan vara en positiv utveckling för dig.

Du är inte ens medveten om detta utan tror att det är självklart att reagera på detta sätt. Men sanningen är att du inte gör en adekvat bedömning av en situation utan det riskerar att bli en negativ spiral där vår rädsla gör att vi undviker att upptäcka allt magiskt i livet. Jämför med att du går och ser en dålig film. Hade du gått och sett den om och om igen varje vecka? Men med livet gör vi det…

images_016

Lever vi efter 10-10-80 principen. När vi hamnar i en situation, t.ex konflikt som är obehaglig, så ser du hur obehagligt detta kommer att bli i framtiden så du undviker att acceptera nuet och att göra en adekvat bedömning av en situation. Nuet, som är 10 %, kommer att omedvetet påverkas av en rädsla för vad som kommer att inträffa, 80 %, och i grunden ligger obehagligheter som egentligen har styrt allting, 10 %. Nu ser du alla obehagligheter redan innan de inträffat, så du undviker möten och situationer som kan både vara utvecklande och magiska. Vi kanske av rädsla flyr från en relation p.g.a. detta. Livet blir en negativ pygmalioneffekt (självuppfyllande profetia), eller orealistisk önsketänkande och vi ger oss själva inte möjligheter och lycka utan driver oss sakta mot en undergång…

Eller så lever vi efter 10-80-10 principen. Vi har 10 % i bagaget och tar lärdom av detta. Vi har 10 % investerade i framtiden där vi har en förhoppning och en önskan hur det ska bli, men där vi också visualiserar denna önskan i medveten fokus enligt RMA steg 1. Men vi lever här och nu till 80 %, och kan vara medvetet närvarande och göra en adekvat bedömning av en situation. Genom att acceptera det som hänt, ta ansvar för det utan att behöva försvara sig själv, kan du skapa dig själv möjligheter som är obegränsade. Men det krävs att du är oberoende av en massa måsten, och av t.ex trygghet i materiella ting och att hela tiden ha kontroll på dig själv och dina känslor. Genom en ovisshet kan du skapa dig möjligheter som inte har några gränser…

Ett annat exempel. Du har rädd för hundar och ser en hund. Du lever efter 80-10-10, du blir paralyserad och din rädsla för tidigare negativa händelser med möten med hundar gör dig oförmögen att hantera situationen. Du lever efter 10-10-80, du ser dig själv bli biten av hunden och hamnar på sjukhus vilket gör att du kanske flyr. Eller du lever efter 10-80-10 och är medveten om att du är rädd för hundar. Men ser också på hundens kroppsspråk att det är en snäll hund, att den är kopplad, att du kan hantera situationen på ett bra sätt och behöver inte vara rädd för att bli biten. Du lever här och nu i situationen…

Jag ser samma saker i relationer, hela tiden. Man lever inte här och nu och blir därför ett ”offer” och motparten är felet. Eller vi passar inte ihop, ”vi triggar” varandra, du är, du gör, du är, du gör… Istället för att fråga sig varför reagerar jag på detta sätt. Vad finns det för behov hos motparten? Hur ska vi kunna mötas. Nej vi flyr och antingen skyller vi på den andre eller straffar oss själva. Jag förtjänar inte lycka, jag har alltid så otur. Det är bäst att jag lever ensam. Och en magisk relation kanske rinner som sanden genom dina fingrar utan att du var medvetet näravarande om det och fortsätter vara så. Men som man sår får man skörda (karma)…

JO_Atlanta_1996_-_Stade

Inom idrotten och arbetet precis samma sak. Rädslan för att misslyckas gör att du inte utsätter dig för situationer, eller vågar inte. Andra runt omkring dig som själva är rädda, omedvetna och osäkra projicerar över sina egna rädslor på dig. Har du modet att utmana dig själv, leva enligt 10-80-10 här och nu, och ha modet att ifrågasätta så kan du skapa dig och ditt foretag/ idrottslag möjligheter att lyckas. Vågar du lägga straffen utan att vara rädd för att misslyckas? Vågar du anta en utmaning på arbetet som du blir erbjuden eller vill ha? Ser du möjligheter eller problem …

I oberoende ligger ovisshetens visdom, i ovisshetens visdom ligger friheten från vårt förflutna, från det kända, som är fängelse byggt av våra gamla vanor…

250px-Horizon

Principen 10-80-10 gör det enklare att hantera nuet. Eller när vi efteråt reflekterar, Hände-Kände-Lärde., kan vi sedan plantera in det i steg 1-3-4 i RMA. Då har vi möjligheter att skapa magi i våra liv…  

”En integrerad individ vet utan att resa , ser utan att titta, och åstadkommer utan att göra..” – Lao Tzu

Jag anstränger mig att leva enligt RMA – 10-80-10, gör du …

 

Imorgon är det torsdag, senare under dagen kommer ”funny torsdag” … 

… din röst i natten, wherever you are


12 comments

12 thoughts on “Självklart är svaret …

Comments are closed.