RMA, lev här och nu, lev 10-80-10 …

Posted on December 23 2014 in RMA, Samhället

”Livet är det som pågår medan vi är upptagna med att göra upp andra planer…” John Lennon

Vi tenderar ofta att i livet leva fastbundna i våra ”bojor”, tyngda av gamla händelser, eller i en rädsla för vad som kommer att hända…

Om vi ser livet utrifrån lite siffror. Säg att vi har dåtid, nutid och framtid. Gårdagen är det förflutna, något som har hänt och vad man än anser och hur vi än reagerar över det, så kan vi inte förändra något som redan har hänt. Morgondagen är ett mysterium, oavsett vad vi vill ska hända så vet vi aldrig vad som kommer att hända. Det enda som är äkta, här och nu, det är nuet. Det är det enda som vi med säkerhet kan påverka genom att vara medvetet närvarande i nuet…

250px-Dscf1869

Gårdagen är historia, morgondagen ett mysterium, men detta ögonblick är en present. (Present betyder på engelska både gåva och nuet). Nuet, det enda som är äkta och i högsta grad påverkbar. Men hur lever vi egentligen livet…

”En integrerad individ vet utan att resa , ser utan att titta, och åstadkommer utan att göra..” – Lao Tzu

Lever vi efter 80-10-10 principen. Om vi räknar livet och situationer i % så är, enligt denna princip, 80 % gårdagen det som redan har hänt. 10 %  är nuet, det som händer här och nu, och 10 % är framtiden. Lever du efter denna princip så kommer allt som händer nu påverkas till 80 % av det som redan hänt. Då är det inte så svårt att inse hur mycket det kommer att påverka nuet och framtiden …

Ett exempel. Du har en ”ryggsäck” av erfarenheter och obehagliga saker, kanske erfarenheter från konflikter, där någon t.ex höjer rösten. Du blir stel i kroppen och låser dig och omedvetet så säger din kropp till dig, detta är obehagligt och du övertolkar situationen och flyr, eller blir inte mottaglig för något som kan vara feedback eller individers olika behov, kanske en positiv utveckling för dig. Du är inte ens medveten om detta utan tror att det är självklart att reagera på detta sätt. Men sanningen är att du inte gör en adekvat bedömning av en situation utan det riskerar bara bli en negativ spiral där vår rädsla gör att vi undviker att upptäcka allt magiskt i livet. Jämför med att du går och ser en dålig film. Hade du gått och sett den om och om igen varje vecka? Med livet gör vi det…

Lever vi efter 10-10-80 principen. När vi hamnar i en situation, t.ex konflikt som är obehaglig, så ser du hur obehagligt detta kommer att bli i framtiden så du undviker att acceptera nuet och göra en adekvat bedömning av en situation. Nuet, som är 10 %, kommer att omedvetet påverkas av en rädsla för vad man tror kommer inträffa, du styrs av en framtid som inte har hänt 80 %, och i grunden ligger obehagligheter. Därför ser du alla obehagligheter redan innan de inträffat, så du undviker möten och situationer som kan både vara utvecklande och magiska. Vi kanske av rädsla flyr från en relation p.g.a. detta. Livet blir en negativ pygmalioneffekt (självuppfyllande profetia), eller ett orealistisk önsketänkande, där vi väntar på ”prinsen eller prinsessan”, eller på att allt magiskt som vi tror bara kommer serveras oss. Vi ger oss själva därför inte möjligheter och lycka utan driver oss istället sakta mot en förutbestämd ”undergång”…

Eller så lever vi efter 10-80-10 principen. Vi har 10 % i bagaget som tar lärdom av. Vi har 10 % investerade i framtiden, manifesterade mentalt och praktiskt, där vi har en förhoppning och en önskan hur det ska bli. Men vi lever här och nu till 80 %, kan vara medvetet närvarande och göra en adekvat bedömning av varje situation. Det enda verkliga är just det som händer nu. Det magiska är att vi kan påverka det, för det är verkligt just nu, och vi styr det till väldigt stora delar. Ska jag ta det personligt, ska jag ta något för givet? Eller ska jag vara medvetet närvarande och göra medvetna val …

RMA – Rätt Mental Attityd

Genom att acceptera det som hänt, ta ansvar för det utan att behöva försvara dig själv så kan du skapa dig själv möjligheter som är obegränsade. Men det krävs att du är oberoende av en massa måsten, av t.ex trygghet i det som redan hänt, i materiella ting och att bortse från behovet att hela tiden skapa kontroll på vad som kommer hända. Genom en ovisshet kan du skapa dig möjligheter som inte har några gränser …

Ett annat exempel. Du är rädd för hundar och ser en hund. Du lever efter 80-10-10, blir paralyserad och din rädsla för tidigare negativa händelser och möten med hundar gör dig oförmögen att hantera situationen. Du lever efter 10-10-80, du ser dig själv bli biten av hunden och hamnar på sjukhus vilket gör att du kanske flyr innan du ens mött faran eller undviker allt som eventuellt kan hända innan det ens har hänt. Eller du lever efter 10-80-10 och är medveten om att du är rädd för hundar, vilket du är förberedd på, och du har modet att våga. Genom att vara observerande närvarande ser du på hundens kroppsspråk att det är en snäll hund, eller att den är kopplad, att du är förmögen att hantera situationen på ett bra sätt och behöver därför inte vara rädd för att bli biten. Du lever här och nu i situationen…

Jag ser samma saker i relationer. Man lever inte här och nu och blir därför ett ”offer” och motparten är alltid felet. Eller att jag själv inte förtjänar något bra. Eller vi passar inte ihop. Vi ”triggar” varandra, du är du gör du är du gör. Istället för att fråga sig, varför reagerar jag på detta sätt, varför reagerar motparten på detta sätt? Vad finns det för behov hos motparten? Vad finns för behov hos mig? Hur ska vi kunna mötas? Nej, vi flyr och antingen skyller vi på den andre eller straffar oss själva. Jag förtjänar inte lycka, jag har alltid så otur. Det är bäst att jag lever ensam. Och en magisk relation kanske rinner som sanden genom dina fingrar utan att du var medvetet närvarande, och fortsätter vara ett offer. Som man sår får man skörda (karma) …

Inom idrotten och arbetet precis samma sak. Rädslan för att misslyckas gör att du inte utsätter dig för situationer, eller vågar inte. Andra runt omkring dig som själva är rädda, omedvetna och osäkra, projicerar över sina egna rädslor på dig.

Har du modet att utmana dig själv, leva enligt 10-80-10 här och nu, ha modet att ifrågasätta och utmana dig själv? Då kan du skapa glädje hos dig, i din relation, och med ditt företag/ idrottslag, skapa möjligheter att lyckas. Vågar du lägga straffen utan att vara rädd för att misslyckas? Vågar du anta en utmaning på arbetet, som du blir erbjuden eller vill ha? Ser du möjligheter eller problem? Men för att lyckas måste du släppa det gamla, släppa behovet av kontroll av framtiden, det som kommer att hända, av resultatet. Bara vara här och nu, observerande och närvarande …

I oberoende ligger ovisshetens visdom, i ovisshetens visdom ligger friheten från vårt förflutna, från det kända, som är fängelse byggt av våra gamla vanor…

250px-Horizon

Principen 10-80-10 gör det enklare att hantera nuet. Eller när vi efteråt reflekterar, Hände-Kände-Lärde. Då kan vi efteråt, och sedan innan plantera in det i steg 1-3-4, och i nuet, enligt RMA – Rätt Mental Attityd. Då har vi möjligheter att skapa magi i våra liv…

”Jag har upplevt en del fruktansvärda saker i mitt liv, och en del av dem har faktiskt hänt…” Mark Twain 

Hörs och syns, var rädda om er, men låt inte rädslan vinna över livet, modet att leva livet fullt ut … 

Ciao Capello…


no comments