RMA – Rätt Mental Attityd™

Problem löser sig inte enbart för att man tänker rätt – det handlar mycket mer. Det handlar om att ha rätt attityd – Rätt Mental Attityd.

Med Rätt Mental Attityd kan du välja vilka ”vägar” din hjärna går, snarare än att den följer invanda – ofta negativa – mönster. Väljer vi inte vilka vägar hjärnan ska ta sker automatiska, omedvetna val.

Hur ska vi göra för att ge oss möjligheter i livet, men också på jobbet och i idrotten?

John Lennon uttryckte det så här en gång.

” Livet är det som pågår medan vi är upptagna med att göra upp andra planer ”

Medan vi ägnar oss åt ”våra andra planer” växer våra barn upp, människor vi älskar flyttar och dör, våra kroppar tappar formen och våra drömmar skingras. Alltså kort sagt vi missar livet!

Vad innebär Rätt Mental Attityd™?

Min metod kallar jag Rätt Mental Attityd –  genom den kan vi skapa möjligheter. Möjlighet att lyckas i sitt yrke eller i idrotten. Men möjligheterna behöver inte bara vara att vi ska ha ett fantastiskt jobb, möjligheterna behöver inte vara att vi ska nå lyckade resultat på idrottsarenan. Med möjligheter menar jag också ett liv där vi känner tillfredsställelse oavsett om det handlar om kärlek, arbetet, relationer eller idrotten.

Jag skulle vilja precisera Rätt Mental Attityd förenklat på detta sätt. Alla punkter innehåller flera andra moment som jag återkommer till i mina föreläsningar och utbildningar.

  1. Mål – Syfte i livet. Hur ska du någonsin kunna nå ett mål utan att veta vart du är på väg?
  2. Agera”Just do it”. Alla mål börjar med att starta. Tar vi inte tag i det så kommer det bara att bli ett önsketänkande. En tusenmilavandring börjar med första steget.
  3. Reflektera – Stanna upp, vad gjorde jag som var bra, vad var det jag gjorde som fungerade mindre bra.  Förstärk det positiva och slösa inte energi på sådant som inte fungerar.
  4. Flexibilitet – Utan att för den skull ändra inställning till livet. Det ger dig kraft att skapa nya resultat.
  5. Kämpa – Livet kommer att innebära prövningar, ”gott omdöme bygger på erfarenheter som bygger på dåligt omdöme”. Det finns egentligen inget misslyckande så länge man kämpar. Det finns inga misslyckanden så länge man tar lärdom och inte ger upp.

Om ni vill veta mer om RMA kan ni fördjupa er i mina bloggartiklar i ämnet.