Föreläsningar

Lär dig kommunicera – Ca 80 % av vårt språk är omedvetet. Genom att utveckla dina kommunikationsfärdigheter kan du lyckas bättre i dina relationer och med kunder och medarbetare.

Ledarskap och teambuilding – med större kunskaper om ett bra ledarskap blir du en bättre chef. Lär dig fungera och arbeta i grupper för att nå bättre stämning och bättre resultat i din organisation.

Personlig utveckling –  RMA – en väg till bättre självkänsla och bättre självförtroende. Det finns en person som du med säkerhet kan förändra – dig själv. Genom självinsikt, reflektioner och genom att leva i nuet med siktet mot framtiden kan du förändra din vardag och får större möjligheter att känna harmoni och lyckas med uppsatta mål.

Stresskunskap/stresshantering – genom kunskaper om stress och hur man kan hantera den har man bättre möjligheter att klara en pressande vardag och undvika konflikter och utbrändhet. Lär dig enkla mentala och meditativa åtgärder för att hantera stressen, både på arbetsplatsen och i vardagen.

Konfliktkunskap/konflikthantering – lär dig kommunicera på ett bra sätt. Vad är en konflikt och hur eskalerar konflikter? Förstå ditt eget och motpartens ansvar i konflikter på arbetsplatsen och i privata relationer och därmed hur man kan lösa dem

Mental träning och meditation – Lär dig muskulär och mental avslappning och mental förberedelser genom reflektion och visualiseringsträning. Skapa harmoni i vardagen genom meditation och lev här och nu, och skapa harmoni och balans i ditt liv.

Må bättre genom rätt kost och träning – lär dig äta rätt, som idrottare för att orka prestera och privat för att må bättre. Ät rätt och träna på ett naturligt sätt som passar dig för att hitta din drömvikt, så orkar du mer, mår bättre och får bättre hälsa.