Att försöka är ett måste …

Posted on October 25 2011 in ledarskap, RMA

Denna vecka, för min del, innebär fokus på böcker som är inriktade på ett mentalt förhållningssätt. En bok är den förre basketspelaren Michael Jordans bok ”Att försöka är ett måste”, som jag lånade av en bekant, lesli myrthil, solna vikings lagkapten och hjärta i basketligan. Den andra boken heter ”Mental träning, öka din kreativitet och effektivitet”, skriven av Stephen D. Eiffert…

Ibland är det underbart att skapa en skön miljö när man läser. För min del går jag gärna på ett café, trots myllret. Sorlet där tillsammans med en cappuccino blir bara en kreativ miljö. Café Rival bredvid mig här på söder i stockholm, är ett ställe som brukar få ett besök …

… bara ett café

 

… mycket kultur på väggarna

… att försöka är ett måste

En av de största idrottmännen genom tiderna, basketspelaren michael jordan står bakom boken, ”Att försöka är ett måste …”

Boken är ”tunn”, ca 50 sidor och budskapet enkelt, men ändock kärnfullt och bra som inspirationsbok. Jordan beskriver på ett bra sätt vikten av att ha mål, framförallt delmål, och hur man lyckas genom att ha förmågan att hantera misslyckanden. Han förklarar också hur rädslan för ett misslyckande ofta sätter stopp för en utveckling och att det inte finns några genvägar. Genom att ha rätt fokus, lägga ner ett hårt arbete och ”just do it”, är grundstenar till att lyckas …

Ett annat uttryck i jordans tankebanor är förutom ovan kanske det här uttrycket, som beskriver väldigt mycket …

”Med talang vinner man matcher, men med lagarbete och intelligens vinner man mästerskap …”  

Den andra boken ”Mental träning” är mer en bok som beskriver vad mental träning är och framförallt människan och dess förmåga, eller oförmåga, att utnyttja hjärnans kapacitet. En intressant och bra bok om man vill fördjupa sig mer i dessa processer ..

Rätt Mental Attityd

I nybörjarens sinne finns många möjligheter men i expertens bara ett fåtal …” – Shunryu Suzuki

Vi föds alla krativa men förlorar vår kreativa drivkraft under livets gång. Vid 40 års ålder uttrycker de flesta människor mindre än två procent av den mätbara kreativitet de uppvisade som barn. Än värre är, vilket vi föräldrar bör tänka på, att barn förlorar upp till 75 procent av sin kreativitet mellan fem och sju års ålder. Så fortsätt vara ett barn länge. Vi utnyttjar alltså bara marginellt av hjärnans egentliga kapacitet. Jag har tidigare varit inne på detta, den ständiga domesticering som pågår där vi egentligen blir slavar under den process som pågår under vår livstid. Där bl.a arv, personlighet, miljö, generaliseringar och fördomar m.m stoppar oss från den fria tanken …

XXXX

RMA – Rätt Mental Attityd 

Min egen produkt RMA sätter fokus på ovan saker, lite förenklat så här i fem steg: 
– Skapa dig kunskaper och självinsikt i steg 1, lär dig sätta mål och fokus på dessa.
– I steg 2 påvisas betydelsen av att ta första steget och just do it.
– Steg 3, stanna upp, skapa dig en förmåga att reflektera: Hände – Kände – Lärde.
– För att eventuellt omstrukturera eller bara ta lärdom, i steg 4.
– I sista steget 5 handlar det om att aldrig ge upp. Du har aldrig förlorat så länge du kämpar. Du kanske inte når målet men du har försökt och det kan också ha skapat nya insikter …

XXX

– Drom och var kreativ vilket skapar möjligheter till målbilder.
– Gör ditt bästa, i alla lägen, men det är inte detsamma som din maximala kapacitet.
– Kämpa, så länge du kämpar har du aldrig förlorat.

Det handlar inte om att bli bäst. Det handlar om att ha modet att våga utmana sig själv, vara sig själv, lyssna inåt och utnyttja den kreativitet som finns inom dig. Att våga sätta upp mål som inte bara handlar om prestationer utan minst lika mycket om dig själv och din personlighet. Att våga se möjligheter och inte bara problem …

”Man kan aldrig nöja sig med att krypa när man känner hur det rycker i vingarna …” – Helen Keller

ciao


5 comments

5 thoughts on “Att försöka är ett måste …

  1. ha ha vad kul det var att läsa om kreativitet hos 40åringar, känner mig lite träffad. När vi får in sommarpraktikanter och andra unga i verksamheten brukar jag säga att de har ett överflöd av ”fria hjärnceller” , de sprutar ut tankar, ideer och förbättrings förslag hela tiden …. och japp vi försöker ta till vara på dem 🙂 

  2. ….peter, att bara känna sig träffad är ett stort steg till kreativitet och att vara medveten om detta hos praktikanter, intressant och kul – ciao

Comments are closed.