Med rötterna i vigrens backe …

Posted on September 6 2013 in Kultur och litteratur

En god vän till mig språkläraren och ordkonstnären Siv-Britt Mangi, med företaget Ordlusta, har gett ut sin andra bok som innehåller dikter. Förra helgen la jag tid för att både läsa och reflektera kring dikterna ur boken …

 

 

Boken är en stillsam fin tidsresa från hennes uppväxt i Lainio i nordliga Lappland. Siv-Britt är härligt reflekterande, har klokhet och ett djup som inte är alldeles vanligt förekommande i pragmatiskt karga Tornedalen (Siv-Britt bor i Pajala idag), inte heller i dagens ”jag ska bara samhälle … ”

INTUITIONEN:

”Den syns inte och den hörs inte men jag förnimmer den …

Snål om att dela med mig av den det är jag också …

Den skrämmer vissa, fascinerar andra och det är en gåva att förvalta väl …

Den ser mycket, den hör än mer och är mycket svår att lura …

Den ser, den hör den luktar och den känner …

Den skadas aldrig av sanningar mer än det du låter bli att säga …

Jag behandlar den med respekt släpper in den som närt min tillit …

Är tillitsfaktorn låg stänger jag flödet omkring mig …

För den som har tränat länge är den en pålitlig kompass … ”

ciao capello


no comments