Slav under teknikens under eller existentialism …

Posted on November 13 2012 in Allmänt, Föreläsning

Har precis börjat en kurs på Uppsala universitet, Högskolepedagogisk grundkurs för universitetslärare, distanskurs …

… teknikens under

Uppstarten var i Uppsala. Det var intressant att se alla tekniska hjälpmedel som fanns till förfogande. Enormt mycket tekniskt som man kunde leka med för att höja värdet av en presentation av något slag. Kanske även för att få en delaktighet av deltagarna …

… en god pedagog

Hur bör egentligen en god pedagog (slav) vara.  …

Kan en god pedagog kanske vara som den danske filosofen, teologen och författaren Sören Kierkegaard, uttryckte det. Han anses vara en av grundarna till existentialism

Kan man förena tekniken med Kierkegaards tankegångar …

Till eftertanke

”Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör men först och
främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre i stället för att hjälpa honom.

”All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa…”

Sören Kierkegaard

 

ciao


no comments