När ska du egentligen dö och hur …

Posted on June 12 2013 in Allmänt, rune filosoferar...

”Du får inte välja hur du ska dö. Eller när. Du kan bara bestämma dig för hur du ska leva. Nu … ”
Joan  Baez, f. 1941

RMA – Rätt Mental Attityd

” Livet är det som pågår medan vi är upptagna med att göra upp andra planer …”
John Lennon

10-80-10 …

Gårdagen är historia, Morgondagen ett mysterium, Dagen en gåva en present …

Det finns bara en människa, en enda person, som du med säkerhet kan påverka och förändra, dig själv …

Du själv bestämmer till största delen ditt liv. Du bestämmer hur du ska handskas med gårdagen. Du bestämmer om du ska utveckla din självkännedom/självinsikt. Du bestämmer hur ditt liv ska se ut, utifrån de tolkningar och de val du gör av alla situationer, omedvetet eller medvetet …

Dalai Lama svarade på frågan vad som förvånar honom mest;

”Människan. Hon offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar. Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Och så är hon så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig skulle dö. Och så dör hon utan att ens någonsin ha levt …”

ciao capello


no comments