Kommer du upp ur startblocket …

Posted on March 10 2013 in Allmänt, RMA

Nu börjar en ny vecka, nya förutsättningar med nya möjligheter, hur ser den ut för dig?

Men hur än den ser ut, hur än stora planer man har, hur än bra och tydliga mål man har satt upp, delmål, konkreta, meningsfulla, realistiska, mätbara, tidsbestämda, uppnåeliga, resultatbeskrivande …

Kommer man inte upp ur startblocken, kommer man inte i mål …”

RMA – Rätt Mental Attityd – steg 2/just do it …

Ciao capello


2 comments

2 thoughts on “Kommer du upp ur startblocket …

  1. AIK har i alla fall fastnat kvar i startblocket verkar det som ingen väckarklocka mot HBK 🙁

Comments are closed.