Han visste priset på allt men inte värdet på något …

Posted on June 14 2012 in Allmänt, RMA

…  sa Oscar Wilde

Dalai Lama svarade på frågan vad som förvånar honom mest;

”Människan. Hon offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar. Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Och så är hon så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig skulle dö. Och så dör hon utan att ens någonsin ha levt …”

… shila, meditativ stillhet och insikt

 

”1) etiskt leverne (shila), (2) meditativ stillhet (samadhi) och (3) insikt (prajna), vilka är gemensamma för alla buddhistiska skolor. Etiskt leverne innebär altruistisk livsstil och beteenden som grundar sig i viljan att andra (och en själv) ska uppleva lycka och frihet från illabefinnande. Meditativ stillhet innebär att lugna sinnet, odla stabil uppmärksamhet och medvetenhet. Insikt innebär att genom medveten observation undersöka kroppens, känslors, sinnet och fenomens tillstånd …”

… man har alltid tid till det man vill göra

Kunskap – Självinsikt – Stresshantering

… de enskilt viktigaste delarna till ökad tillfredställelse och för att lyckas här i livet.

Frågan är vad du vill lyckas med. Kanske meningen med livet är att hitta en mening med livet. För att försöka springa ifrån sin egen svans är lika misslyckat som att tro att man inte behöver äta och sova. Förr eller senare kommer sanningen ikapp. Och hittar du inte lugnet inom dig, kommer du heller aldrig hitta dig själv, inte heller nå dina djupa innersta mål …

.. det kommer bara obarmhärtigt leda dig till stressrelaterade sjukdomar, ångest och en känsla av misslyckande.

Valet är ditt ingen annans ???

ciao


2 comments

2 thoughts on “Han visste priset på allt men inte värdet på något …

Comments are closed.