Är det kungligt att ta emot smädelse …

Posted on October 11 2012 in Allmänt, Capello filosoferar

Måste vi alltid vara så konforma och alltid säga de rätta orden. Ska vi verkligen visa en bristande civilkurage för att anpassa oss i alla lägen, eller kan det vara så, att det i vissa sammanhang kan vara viktigt att våga visa civilkurage. Att i vissa sammanhang inte alltid vara så politiskt korrekt. Ska man i, t.ex utbildningssituationer eller i andra möten, alltid göra det enkla och ge det som bara bekräftar det som den andra vill ha eller vill höra. Men kanske inte det som den andra egentligen behöver …

Ska man inte våga när barn blir utsatta, när djur blir utsatta, när naturen blir utsatt, när en människa är i nöd fast problemet inte angår dig, vid missbruk, vid kränkningar, vid maktmissbruk …

… vid vid vid, när när när

Eller söker du bara andras gillande …

… eller kan det vara så att

”Det är kungligt att göra gott och ta emot smädelse …

F.R. Leavis

Smädelse (Hånande ord, skymfande kränkande tillmäle, glåpord, kränkande beskyllning, ärekränkning, hädelse …)

 

ciao


4 comments

4 thoughts on “Är det kungligt att ta emot smädelse …

  1. om man alltid ska anpassa sig å söka andras bekräftelse för allt man gör å säger – då är d lika bra att sälja sin själ på 1 gång – mitt motto är: stå på dig själv UTAN att trampa på andra … försöker leva efter det – lyckas för d mesta…

  2. Bra reflektion där. Skillnad på vad någon vill ha och vad någon behöver….och tillika i vilket syfte och hur man visar civilkurage eller hjälper någon. Någonstans har vi alla vårt rättesnöre, vår känsla för rätt och fel, våra normer och värderingar och att bryta mot dem kan vara svårt. Då har man begått ett övergrepp på sig själv, men ibland kanske man, av olika anledningar, måste det. Visa civilkurage eller inte? Många gånger en bekvämlighetsfråga?

Comments are closed.