Välkommen till Capello.nu

rma-bloggen

Med Rätt Mental Attityd kan vi skapa möjligheter. Möjlighet att lyckas i sitt yrke eller i idrotten. Möjligheter betyder behöver inte betyda ett fantastiskt jobb, eller lyckade resultat på idrottsarenan. Det kan även innebära ett liv där vi känner tillfredsställelse oavsett om det handlar om kärlek, arbetet, relationer eller idrotten.